Polska prawnik, notariusz, działaczka społeczna, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego VI kadencji, posłanka na Sejm IX kadencji.

Moje cele

Sprawiedliwość

Społeczna

Chcę zrobić wszystko, by Polska była krajem sprawiedliwości społecznej, w którym ceni i promuje się pracę, a zawody szczególnie istotne dla funkcjonowania państwa, takie jak: nauczyciel, lekarz czy pielęgniarka są godnie wynagradzane.

Odpolityczniona prokuratura

Będę dążyć do powrotu podziału stanowisk prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. W demokratycznym państwie prawa nie ma miejsca dla upolitycznionej prokuratury.

Niezależne sądy

Ważne, by wyeliminować ustawy, które upolityczniły sądy powszechne i Krajową Radę Sądownictwa oraz naruszyły niezawisłość sędziów i niezależność sądów wobec organów i instytucji pozasądowych.

Policja i służby specjalne dla obywatela

Policja ma chronić wszystkich, a nie wybrane grupy obywateli. Jej podstawowym zadaniem jest ściganie przestępców i bandytów, a nie ludzi pokojowo demonstrujących w takiej czy innej sprawie. Niedopuszczalna jest inwigilacja obywateli przez służby specjalne, niemająca nic wspólnego z zapewnianiem im bezpieczeństwa.

Równość

Wobec prawa

Wierzę, że wszyscy są równi w prawie i wobec prawa; dotyczy to również działaczy politycznych, urzędników i księży.

Kobiet i mężczyzn

Będę podejmować działania, które doprowadzą do zrównania płac kobiet i mężczyzn za tę samą pracę. Państwo musi dbać o równość praw obu płci. Konieczne są realne działania mające na celu walkę z przemocą fizyczną i ekonomiczną.

Godne życie seniora

Uważam, że należy wprowadzić emerytury, które nie są opodatkowane oraz zagwarantować coroczną trzynastą emeryturę. Leki dla seniorów powinny być dostępne i możliwie tanie, a poznański pakiet usług dla seniora warto propagować i wprowadzać w całej Polsce.

Prawa mniejszości

Niedopuszczalne są szykany inspirowane pochodzeniem, wyznaniem, kolorem skóry, orientacją seksualną czy jakąkolwiek inną okolicznością. Najwyższy czas na wprowadzenie związków partnerskich, które pozwolą na uregulowanie kwestii m.in. dziedziczenia czy informacji medycznej.

Dostępu do medycyny

Każdy powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych. Na wizytę do lekarza specjalisty nie powinniśmy czekać dłużej niż 21 dni, a przyjęcie na SOR powinno trwać maksymalnie 60 minut. Państwo musi dbać o powszechny dostęp do opieki ginekologicznej i okołoporodowej. Ważne, by podejmować realne działania mające na celu walkę ze smogiem – dostęp do czystego, zdrowego powietrza to prawo każdego z nas.

Wolność

Poglądów

Chciałabym propagować pluralizm polityczny i przestrzeganie praw opozycji. Niedopuszczalne są szykany ze strony państwa ze względu na poglądy. Konieczna jest realna ochrona wolności słowa i wyrażania własnych poglądów.

Decyzji

Konieczny jest powrót do państwowego programu refundacji in vitro. Należy zliberalizować przepisy dotyczące aborcji. Każdy ma prawo do swobodnego decydowania o tym, jak ma wyglądać jego życie.

Wyznania

Konieczne jest przestrzeganie zasady świeckiego państwa. Finansowanie z publicznych pieniędzy kościołów i związków wyznaniowych jest niedopuszczalne. Państwo musi przestrzegać zasady równouprawnienia związków wyznaniowych i praw przysługujących mniejszościom wyznaniowym.

Kultury

Konieczne są przejrzyste zasady publicznego finansowania kultury. Cenzura jest niedopuszczalna. Państwo musi wspierać artystów i zapewniać im wolność tworzenia.

Mediów

Państwo powinno zadbać o niezależność i pluralizm mediów, przejrzyste zasady reklamodawstwa w mediach instytucji publicznych oraz przejrzyste zasady finansowania mediów publicznych. Chcę podejmować działania mające na celu walkę z hejtem w mediach tradycyjnych i w tzw. „nowych mediach”.

Prawo

Praworządność

Organy władzy publicznej muszą na nowo zacząć działać w granicach i na podstawie przepisów prawa. Nie może być zgody na nadużywanie przyznanych uprawnień.

Trójpodział władzy

Nikt nie może kwestionować podziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Poszanowanie Konstytucji

Najwyższym aktem prawnym jest Konstytucja RP, której zapisy należy szanować i przestrzegać. Niedopuszczalne jest Jej łamanie przez organy władzy państwowej, a tym bardziej przez organy konstytucyjne.

Odpolityczniony Trybunał Konstytucyjny

Nie ma zgody na upolityczniony Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie dublerzy nie mogą orzekać, a ich miejsce zająć muszą Ci prawowicie wybrani.

Silny samorząd

Będę starała się przeciwdziałać dalszej centralizacji władzy, która tym samym odrywa się od obywateli. To samorządowcy najlepiej znają potrzeby lokalnej społeczności i powinni posiadać realne instrumenty (także finansowe) do tego, by móc je spełniać.

Aktualności

Akcja pomocowa dla rodziny z Afganistanu

27.06.2022 r.

Pomysł na oddolną akcję charytatywną, do której dziś Państwa zapraszam, zrodził się w poznańskiej pracowni ceramicznej Gliniana Kula i był przejawem działań ukierunkowanych na pomoc dla osób w kryzysie uchodźczym na wschodniej granicy. Akcja przybrała konkretny wymiar w grudniu ub.r., gdy do mojego biura poselskiego wpłynęła prośba o wsparcie dla 5-osobowej rodziny uchodźczej z Afganistanu…

Prywatnie

Prywatnie jestem wielbicielką dobrej lektury, muzyki a także tworzenia. Niestety nie piszę książek i nie komponuję, jednak to nie przeszkadza mi realizować się także jako twórca. Wiele przyjemności daje mi lepienie z gliny, toczenie kształtów, szkliwienie. Lubię faktury, dlatego równie chętnie sięgam po druty i dziergam szale, czy kominy. Podobną energię czuję, gdy zamykam w słoiki własnoręczne zerwane śliwki i wiśnie. Jednak najwięcej przyjemności daje mi obdarowywanie tymi drobiazgami bliskich i mogę mieć tylko nadzieję, iż oni także się z tego cieszą.
Kolejną pasją, którą odkryłam w sobie, a właściwie którą zostałam obdarowana, jest moja wnuczka. Spędzając czas z kilkuletnią dziewczynką odkrywam ją także w sobie. Chodzimy razem do teatru, parku, zoo. Staram się, by czas wspólnie spędzony był kreatywny i rozwojowy, jednak zabawę w skoki do kałuży na trawniku także za taki czas uważam.
Jestem fanką kobiet. Doceniam ich niezwykłe zorganizowanie, umiejętność łączenia różnych dziedzin i brania na siebie odpowiedzialności. Cieszę się, że takie jesteśmy i tym bardziej chciałabym mieć wpływ na wynagradzanie adekwatne do włożonej pracy, nie do płci.
Mój mandat poselski waży 67 822 głosów. To ciężki mandat, najcięższy w Wielkopolsce a szósty pod tym względem w skali całego kraju. Wiem, że to głosy zaufania i wiary w moje umiejętności. Rozumiem, że czekają mnie trudne, pełne wyzwań i być może nawet zawodów cztery lata, dołożę wszelkich starań, by spełnić pokładane we mnie oczekiwania.

Kontakt

ZAPRASZAM DO KONTAKTU
BIURO POSELSKIE

ul. Franciszka Ratajczaka 44

61-728 Poznań

BIURO CZYNNE

Wtorki, środy, piątki – 9:00 – 14:00

Dyżur poselski odbywa się w każdy poniedziałek od 16:00 – 18:00
PLIKI DO POBRANIA

FORMULARZ KONTAKTOWY